Snelle verzending
Op voorraad? Morgen in huis!
30 dagen geld-terug-garantie
Eenvoudig Bestellen
Bel of Whatsapp: +31 857 737 729

Privacybeleid RLS Groep BV / Nikoi

https://www.nikoi.nl


Over ons privacybeleid

RLS Groep BV / Nikoi geeft veel om uw privacy. Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze diensten, en gaan zorgvuldig om met alle informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten verzamelen. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden voor commerciële doeleinden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van RLS Groep BV / Nikoi. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 28/02/2023, bij publicatie van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke informatie over u door ons wordt verzameld, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij u uit hoe wij uw gegevens opslaan, hoe wij uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u ons verstrekt.


Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze privacycontactpersoon, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.


Over onze gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens zichtbaar zijn.E-mail en mailinglijsten


SendinBlue


Wij maken gebruik van de e-maildiensten van SendinBlue, een derde partij die onze websites e-mail-traffic en eventuele nieuwsbrieven faciliteert. Elke bevestigingsmail die u van onze website en webformulieren ontvangt, wordt u toegestuurd vanaf de servers van SendinBlue. SendinBlue gebruikt uw naam en e-mailadres niet voor eigen doeleinden. Onderaan elke geautomatiseerde e-mail die vanaf onze website wordt verzonden, staat een ‘unsubscribe” link. Wanneer u op deze link klikt, zult u niet langer geautomatiseerde e-mails van onze website ontvangen, let wel dat dit de functionaliteit van onze website sterk kan beïnvloeden. Uw persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen, verzonden en vergrendeld door SendinBlue. SendinBlue gebruikt cookies en andere internettechnologieën die bijhouden of e-mails worden geopend en gelezen. Daarnaast verzamelt SendinBlue informatie over u als ontvanger en de onderwerpen van deze e-mails met als doel de kwaliteit van hun service te verbeteren, deze gegevens worden 30 dagen bewaard. SendinBlue behoudt zich het recht voor uw persoonlijke informatie te gebruiken om hun diensten verder te verbeteren en deze in dit kader te delen met derden.

Gmail


Voor onze reguliere zakelijke e-mail maken wij gebruik van de e-maildiensten van Gmail. Deze partij heeft fitting technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies of corruptie van uw gegevens te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot onze mailbox en wij behandelen onze e-mail-traffic confidentieel.


Betalingsverwerkers


MultiSafepay


Voor het afsluiten en afhandelen van (een deel van) onze betalingen in onze webshop maken wij gebruik van de betaalprovider Multisafepay. Multisafepay verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens. Ook verwerken zij betaalgegevens zoals uw bankrekeningnummer of creditcardnummer. Multisafepay heeft fitting technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Multisafepay behoudt zich het recht voor uw persoonlijke (geanonimiseerde) informatie te gebruiken om haar dienstverlening verder te verbeteren en in dat kader te delen met derden. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op alle diensten van Multisafepay waarbij gebruik wordt gemaakt van derden. Multisafepay bewaart uw gegevens niet langer dan de termijnen die op grond van de toepasselijke rechtsgronden zijn toegestaan.


Reviews


WebwinkelKeur


Wij gebruiken WebwinkelKeur om reviews te verzamelen. Om een recensie achter te laten dient u uw e-mailadres, naam en woonplaats in te vullen. WebwinkelKeur deelt bepaalde gegevens met ons die nodig zijn om uw review te koppelen aan uw bestelling. Daarnaast publiceert WebwinkelKeur uw naam en woonplaats op haar eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om u te vragen uw review te verduidelijken, uit te werken of te becommentariëren. In geval van één van onze reviewverzoeken delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur, zij gebruiken deze gegevens uitsluitend om u uit te nodigen een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft fitting technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens te gebruiken voor het offereren van hun diensten en deze te delen met derden, wij hebben WebwinkelKeur hiervoor toestemming gegeven. Alle bovengenoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op alle diensten van WebwinkelKeur waarbij gebruik wordt gemaakt van derden.


Vervoer en logistiek


PostNL


Als u bij ons een bestelling plaatst is het onze verantwoordelijkheid om uw bestelling succesvol bij u te laten bezorgen. Voor de bezorging maken wij gebruik van de diensten van PostNL. Voor een succesvolle levering is het belangrijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens uitsluitend om de overeenkomst van bezorging uit te voeren. Indien PostNL onderaannemers inschakelt, deelt zij deze gegevens met deze partijen.


Boekhouding


MoneyBird


Voor onze boekhouding, administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van MoneyBird. Wij delen uw naam, adres, woonplaatsgegevens en algemene gegevens met betrekking tot uw bestelling/aankoop. Deze gegevens worden gebruikt voor de administratie van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden veilig verzonden en opgeslagen, MoneyBird heeft fitting technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of ongeoorloofd gebruik. MoneyBird is

verplicht tot geheimhouding en zal uw gegevens dienovereenkomstig behandelen. MoneyBird gebruikt uw persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.


Externe verkoopkanalen


Bol.com


Een deel van onze verkopen verloopt via het platform van Bol.com. Wanneer u een bestelling plaatst bij Bol.com, deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling verder af te handelen en af te ronden.

Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben fitting technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.


Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens met als enig doel u onze diensten te leveren. Dit betekent dat het doel van de verwerking van deze gegevens in direct verband staat met de opdracht of taak die u ons geeft. Wij gebruiken deze gegevens niet voor (gerichte) marketingdoeleinden. Indien u gegevens met ons deelt en wij deze gegevens gebruiken om - niet op basis van een verzoek - op een later tijdstip contact met u op te nemen, zullen wij firstens om uitdrukkelijke toestemming vragen. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, met enig ander doel dan het vervullen van boekhoudkundige en administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allen tot geheimhouding verplicht op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben, een eed of een wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

De automatisch door onze website verzamelde informatie wordt verwerkt met als enig doel u te voorzien van en/of onze diensten verder te verbeteren. Deze informatie (bijvoorbeeld uw IP-adres (geanonimiseerd), webbrowser en besturingssysteem) is geen persoonlijke informatie.

Samenwerking bij fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In sommige gevallen kunnen wij door de overheid worden verplicht om uw informatie te delen met het doel mee te werken aan een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. In dergelijke gevallen zijn wij gedwongen hieraan te voldoen en bijstand te verlenen, maar zullen wij, op basis van wettelijke mogelijkheden, bezwaar maken.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat wij uw klantenprofiel onderhouden en bewaren totdat u ons kenbaar maakt dat u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten. Een dergelijk bericht functioneert ook als een verzoek om vergeten te worden. Dit betekent ook dat wij uw gegevens niet langer dan twee jaar na uw laatste contact of transactie bewaren, tenzij er een wettelijke rechtvaardiging voor is. Wij zijn verplicht facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren vanwege relevante administratieve verplichtingen, deze gegevens worden veilig bewaard zolang de relevante termijn voor deze verplichtingen nog niet is verstreken. Personeel heeft geen toegang meer tot uw klantenprofiel en eventuele documenten die gemaakt zijn vanwege uw opdracht of taak.


Uw rechten

Op basis van geldend Nederlands en Europees recht heeft u als betrokkene bepaalde rechten als het gaat om persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder vindt u een toelichting op deze rechten en hoe u als betrokkene deze rechten kunt inroepen. Om misbruik te voorkomen sturen wij facturen en kopieën van uw gegevens in principe alleen naar e-mailadressen die u aan ons kenbaar heeft gemaakt. Indien u deze gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen zullen wij u vragen zich dienovereenkomstig te identificeren. Wij houden een administratie bij van afgesloten verzoeken, in geval van een verzoek om vergeten te worden houden wij een administratie bij van geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle facturen en kopieën van gegevens in fijnen die gestructureerd zijn in een machinaal leesbaar formaat op basis van gegevensclassificaties die wij binnen ons systeem gebruiken. U behoudt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens mishandelen of misbruiken.

Inzagerecht

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die op uw persoon betrekking hebben of herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek tot inzage richten aan onze contactpersoon belast met privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een antwoord op uw verzoek.

uw verzoek binnen 30 dagen. Indien uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u, via het bij ons bekende e-mailadres, een kopie van alle gegevens met daarbij een overzicht van verwerkers die deze gegevens beheren met vermelding van de categorieën waaronder wij deze gegevens bewaren.

Recht op rectificatie

U behoudt te allen tijde het recht op aanpassing van de door ons verwerkte gegevens die op uw persoon betrekking hebben of herleidbaar zijn. U kunt deze aanpassing vragen aan onze contactpersoon belast met privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres een confirmatie dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben of kunnen hebben op uw persoon te beperken. U kunt deze beperking vragen aan onze contactpersoon belast met privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een antwoord op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres een mededeling dat de verwerking van uw gegevens wordt beperkt totdat u ervoor kiest deze beperking ongedaan te maken.

Recht op overdraagbaarheid

U behoudt te allen tijde het recht om te verzoeken dat de gegevens die wij verwerken en die op uw persoon betrekking hebben of die tot uw persoon herleidbaar zijn, door een derde naar keuze worden verwerkt. U kunt een dergelijk verzoek richten aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u, via het bij ons bekende e-mailadres, uw (persoons)facturen of kopieën van gegevens die wij, of derden namens ons, hebben verwerkt. De kans is groot dat wij in een dergelijk geval onze diensten niet meer aan u kunnen offeveren omdat wij de veiligheid van de eerdere gegevens niet meer kunnen garanderen.

Recht van verzet en andere rechten

U behoudt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, of namens ons door derden. In geval van een dergelijk bezwaar zullen wij de verwerking van uw gegevens onmiddellijk staken terwijl uw bezwaar wordt onderzocht en behandeld. In geval van een gerechtvaardigd bezwaar zullen wij alle facturen en/of kopieën van persoonsgegevens die wij, of derden namens ons, tot dan toe hebben verwerkt retourneren en de verwerking daarna staken. U behoudt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvormingsprocessen of profiel. Wij verwerken uw gegevens zodanig dat dit recht niet van toepassing is. Mocht u van mening zijn dat dit recht wel van toepassing is, dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze contactpersoon voor privacyzaken.


Wijzigingen in het privacybeleid

Altijd behouden wij ons het recht voor ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina staat echter altijd de meest recente versie van ons privacybeleid. Mocht een nieuw privacybeleid gevolgen hebben voor de wijze waarop wij recentelijk verzamelde gegevens met betrekking tot uw persoon verwerken, dan stellen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.


Bedrijfsgegevens

RLS Groep BV / Nikoi


Bulkseweg 22 Kerkdriel Nederland T (085) 773-7729 E info@nikoi.nl

Contactpersoon voor privacyzaken

G van Heumen